ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร
บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 75
เมื่อวาน 219
ทั้งหมด 135,875
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 88
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 238,210
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารและกิจกรรม
นิทรรศการวิชาการ ตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนที่ 49 ปีงบประมาณ 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ ตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนที่ 49 ปีงบประมาณ 2565 โดย นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ เป็นประธาน มีนายบรรลุ โตแก่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ และนางธชินาพร วงศ์พรเพ็ญภาพ ผู้อำนวยการสถานศึ...
ท่านเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site และ online ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ให้การต้อนรับ ท่านเกรียงยศ สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site และ online ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ภาย...
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในระดับชั้น อ.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2564 ในระดับชั้น ป.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2564 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2564 ในระดับชั้น ป.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2564 
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน ของสถานศึกษาที่มีผลสอบได้ของธรรมศึกษา ดีเด่น
วันที่ 28 มกราคม 2565  ท่านรองฯ นายณัฐชานนท์  นิลกลาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ของสถานศึกษาที่มีผลสอบได้ของธรรมศึกษา ดีเด่น ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองฮาลาล
วันที่ 24 มกราคม 2565 ผอ.ขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบสถานที่ผลิต  ผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองฮาลาล ณ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564
การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้เปิดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในรูปแบบ On site ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดจุดคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดแอลกอฮอล์ล้างมือและทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนทุกคน
Page 1 |  2 |  3 |  4 | 

ยินดีต้อนรับสู่  โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ขี้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดกรุงเทพมหานคร

นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×