ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร
บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 628
เมื่อวาน 313
ทั้งหมด 184,917
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 916
เมื่อวาน 580
ทั้งหมด 319,879
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารและกิจกรรม
นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าแข่งขัน "การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชายล้วน" ระดับส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าแข่งขัน "การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชายล้วน" ระดับส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย  ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 4 มกราคม 2566
กำกับ ติดตาม แก้ไข ปัญหา ห้องน้ำ ห้องส้วม ครู นักเรียน ท่อระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล อุดตัน ชำรุด เสียหาย

กิจกรรมวันตรุษจีน 2566

ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
17 มกราคม 2566 นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน มี 2 ทีม คือ ทีมชายล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา และประเภททีมหญิงล้วน ได้รับรางวั...
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร จากโต๊ะไม้เป็นสแตนเลสเพื่อสุขลักษณะ ด้านสุขอนามัยในของนักเรียน
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร จากโต๊ะไม้เป็นสแตนเลสเพื่อสุขลักษณะ  ด้านสุขอนามัยในของนักเรียน
คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ให้การต้อนรับ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจากโรงเ...
ยินดีต้อนรับ นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

60 ปีมีคุณค่า น้อมวันทามุทิตาจิต "ผอ.ขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ" ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

60 ปีมีคุณค่า น้อมวันทามุทิตาจิต "ครูปภาวี วิทยากุล" "ครูจิตรา พันธสัญญากุล""ครูพรนิภา สมาเอ็ม" ครูผู้สอนโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับมอบหมายให้ เป็นจุดฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์
       24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับมอบหมายให้ เป็นจุดฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์  ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นนักเรียน ในเครือข่ายที่ 49 จำนวน 6 โรงเรียน ...
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 

ยินดีต้อนรับสู่  โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ขี้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดกรุงเทพมหานคร

นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×