บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 77
เมื่อวาน 158
ทั้งหมด 204,479
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 113
เมื่อวาน 355
ทั้งหมด 358,561
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวปรารถนา โพนแสนคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นป. ๒/๑
น.ส.ศศิประภา สอนจันดา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๒  
นางกานต์ชนิต  นิวาสวัฒน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๓
น.ส.หัถยา โพธิ์เงิน 
ครูผู้ช่วย
 ครูประจำชั้นป. ๒/๔
นางกาญจนา  จุ้ยจู่เอี้ยม
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๗
นางวราภรณ์  กันทาแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๕
นางรุ่งนภา  เหล็กเพชร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๘ 
นางวัลลภา  พนัสนอก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๖   
น.ส.ปิยวรรณ  กิ่มใจเย็น
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๙
นางนารีย์  วงษ์สุบรรณ์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายกฤษฎา จันทร์สิงขรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู คศ.๒
   ครูพิเศษ   
ว่าที่ร.ต.หญิงจิดาภา นัดชะวะพัน
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายนัฐพงษ์  ปันใจแก้ว
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×