บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 51
เมื่อวาน 219
ทั้งหมด 135,851
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 64
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 238,186
สายชั้นประถมปีที่ ๒
นางวราภรณ์  กันทาแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
น.ส.ศศิประภา สอนจันดา
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๑  
นางกานต์ชนิต  นิวาสวัฒน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๒
xxxxx
xxxxx
ครูประจำชั้นป. ๒/๓ 
นางวราภรณ์  กันทาแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๔
นางวัลลภา  พนัสนอก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๕   
นางกาญจนา  จุ้ยจู่เอี้ยม
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๖
นางรุ่งนภา  เหล็กเพชร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๗ 
นางนารีย์  วงษ์สุบรรณ์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายนัฐพงษ์  ปันใจแก้ว
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
น.ส.ปิยวรรณ  กิ่มใจเย็น
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๘
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู คศ.๒
   ครูพิเศษ   
น.ส.หัถยา โพธิ์เงิน 
ครูผู้ช่วย
 ครูพิเศษ
xxxxxx
xxxxx
ครูประจำชั้นป. ๒/๙
xxxxx
xxx
xx
นางสาวปรารถนา โพนแสนคำ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นายกฤษฎา จันทร์สิงขรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นางจิดาภา นัดชะวะพัน
ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×