บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 132
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,497
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 163
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,245
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวปรารถนา โพนแสนคำ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๑ (EP)
นางกานต์ชนิต  นิวาสวัฒน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๒
น.ส.หัถยา โพธิ์เงิน 
ครู คศ.๑
 ครูประจำชั้นป. ๒/๓
นางวราภรณ์  กันทาแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๔
นางรุ่งนภา  เหล็กเพชร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๗
นางวัลลภา  พนัสนอก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๕   
นายกิตติศักดิ์  จตุเทน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นป. ๒/๘
น.ส.ศศิประภา สอนจันดา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๖
น.ส.ปิยวรรณ  กิ่มใจเย็น
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๙
นางนารีย์  วงษ์สุบรรณ์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายนัฐพงษ์  ปันใจแก้ว
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
ว่าที่ร.ต.หญิงจิดาภา นัดชะวะพัน
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายกฤษฎา จันทร์สิงขรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู คศ.๓
   ครูพิเศษ   
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×