บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 182
เมื่อวาน 290
ทั้งหมด 271,107
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 256
เมื่อวาน 450
ทั้งหมด 480,715
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู คศ.๓
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวปรารถนา โพนแสนคำ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๑ (EP)
นางกานต์ชนิต  นิวาสวัฒน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๒
น.ส.หัถยา โพธิ์เงิน 
ครู คศ.๑
 ครูประจำชั้นป. ๒/๓
นางวราภรณ์  กันทาแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๔
นางรุ่งนภา  เหล็กเพชร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๗
นางวัลลภา  พนัสนอก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๕   
นายกิตติศักดิ์  จตุเทน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นป. ๒/๘
น.ส.ศศิประภา สอนจันดา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๖
น.ส.ปิยวรรณ  กิ่มใจเย็น
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๙
นางนารีย์  วงษ์สุบรรณ์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายนัฐพงษ์  ปันใจแก้ว
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
ว่าที่ร.ต.หญิงจิดาภา นัดชะวะพัน
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายกฤษฎา จันทร์สิงขรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู คศ.๓
   ครูพิเศษ   
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×