บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 108
เมื่อวาน 174
ทั้งหมด 108,007
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 163
เมื่อวาน 252
ทั้งหมด 188,321
สายชั้นประถมปีที่ ๒
นางวัลลภา  พนัสนอก
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
น.ส.ศศิประภา สอนจันดา
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๑  
นางกานต์ชนิต  นิวาสวัฒน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๒
xxxxx
xxxxx
ครูประจำชั้นป. ๒/๓ 
นางวราภรณ์  กันทาแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๔
นางวัลลภา  พนัสนอก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๕   
นางกาญจนา  จุ้ยจู่เอี้ยม
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๖
นางรุ่งนภา  เหล็กเพชร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๗ 
นางนารีย์  วงษ์สุบรรณ์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายนัฐพงษ์  ปันใจแก้ว
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
น.ส.ปิยวรรณ  กิ่มใจเย็น
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๘
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู คศ.๒
   ครูพิเศษ   
น.ส.หัถยา โพธิ์เงิน 
ครูผู้ช่วย
 ครูพิเศษ
xxxxxx
xxxxx
ครูประจำชั้นป. ๒/๙
ว่าที่ ร.ต.สมเดช  ชุ่มโสตร์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางสาวปรารถนา โพนแสนคำ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นายกฤษฎา จันทร์สิงขรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

QR Code
สมัครเข้าเรียน
เว็บสำเร็จรูป
×