บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 81
เมื่อวาน 294
ทั้งหมด 51,965
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 81
เมื่อวาน 379
ทั้งหมด 94,878
สายชั้นประถมปีที่ ๒
ว่าที่ ร.ต.สมเดช  ชุ่มโสตร์
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
น.ส.ศศิประภา สอนจันดา
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๑  
นางกานต์ชนิต  นิวาสวัฒน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๒
น.ส.รุจิมาศ  ปาละทา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๓ 
นางวราภรณ์  กันทาแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๔
นางวัลลภา  พนัสนอก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๕   
นางกาญจนา  จุ้ยจู่เอี้ยม
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๖
นางรุ่งนภา  เหล็กเพชร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๗ 
นางนารีย์  วงษ์สุบรรณ์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายนัฐพงษ์  ปันใจแก้ว
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
น.ส.ปิยวรรณ  กิ่มใจเย็น
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๘
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู คศ.๒
   ครูพิเศษ   
น.ส.ปิยฉัตร  รัตนวรรณ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๙ 
ว่าที่ ร.ต.สมเดช  ชุ่มโสตร์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×