บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 38
เมื่อวาน 283
ทั้งหมด 157,578
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 42
เมื่อวาน 399
ทั้งหมด 271,905
สายชั้นประถมปีที่ ๒
นางวราภรณ์  กันทาแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวปรารถนา โพนแสนคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นป. ๒/๑
น.ส.ศศิประภา สอนจันดา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๒  
นางกานต์ชนิต  นิวาสวัฒน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๓
น.ส.หัถยา โพธิ์เงิน 
ครูผู้ช่วย
 ครูประจำชั้นป. ๒/๔
นางกาญจนา  จุ้ยจู่เอี้ยม
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๗
นางวราภรณ์  กันทาแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๒/๕
นางรุ่งนภา  เหล็กเพชร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๘ 
นางวัลลภา  พนัสนอก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๒/๖   
น.ส.ปิยวรรณ  กิ่มใจเย็น
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๒/๙
นางนารีย์  วงษ์สุบรรณ์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายกฤษฎา จันทร์สิงขรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นายเบญจมิน  นามมุงคุณ
ครู คศ.๒
   ครูพิเศษ   
ว่าที่ร.ต.หญิงจิดาภา นัดชะวะพัน
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายนัฐพงษ์  ปันใจแก้ว
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×