บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 183
เมื่อวาน 290
ทั้งหมด 271,108
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 257
เมื่อวาน 450
ทั้งหมด 480,716
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ปีการศึกษา 2566
นางสาวเนตรดาว  จามรมาน
ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ไผ่แก้ว
รองประธานกรรมการ
นางสาวชาลิสา  ชุมนุม
กรรมการ
นายธีระพงษ์  นิ่มมณี 
กรรมการ
นางสาวมลิวรรณ  ศรีส่ง
กรรมการ
นางสาวมะลิวรรณ ชูศรี
กรรมการ
นางศณภา  สกลกุลพงษ์
 กรรมการ
นางสาวฤทัยรัตน์  คล้ายจันทร์
กรรมการ
นางอรัญญา  ชัยศิริ
 กรรมการ
นางสาวพชรพร  จำปาขีด
กรรมการ
นายทวีศักดิ์   พงศาวกุล
กรรมการ
นางวิภาวี   มะลิวัลย์
กรรมการและเลขานุการ
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×