บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 531
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,999
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 193
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,180
ข้อมูลทั่วไป

สภาพพื้นที่ อาคารเรียน

พื้นที่                  13 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

อาคารเรียน 1      อาคารเรียนแบบ 800 ตึก 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน สร้างเมื่อพ.ศ.2521
                          ราคา 1,430,000 บาท

อาคารเรียน 2      อาคารเรียนแบบตึก 4 ชั้น (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ชั้นล่างโล่ง
                         จำนวน 12 ห้องเรียน 1 ห้องโถง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
                          ราคา 4,240,000 บาท

อาคารเรียน 3      อาคารเรียนแบบตึก 4 ชั้น สำนักการศึกษา 264 กว้าง8.40 เมตร
                         ยาว 36 เมตร จำนวน 12  ห้องเรียน ใต้ถุนเป็นห้องประชุม
                         สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 ราคา 7,720,000 บาท

อาคารเรียน 4      อาคารเรียนแบบตึก 4 ชั้น ส านักการศึกษา 365 กว้าง 9.40 เมตร
                         ยาว 44 เมตร จำนวน 16 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นสำนักงานบริหาร
                          สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 ราคา 11,049,000 บาท
 
อาคารเรียน 5      อาคารเรียนตึก 4 ชั้น แบบส านักการศึกษา 384 กว้าง 9.40 เมตร
                         ยาว 44 เมตร จำนวน 16 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541
                         ราคา 11,077,000 บาท

อาคารเรียน 6      อาคารเรียนแบบตึก 5 ชั้น ส านักการศึกษา ใต้ถุนโล่ง จำนวน 19 ห้องเรียน
                          สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 ราคา 18,130,000 บาท

อาคารเรียน 7 - 8 สร้างอาคารเรียนตึก 6 ชั้น แบบ สนศ. 466 โครงสร้าง 18 ห้องเรียน
                          จำนวน 2 หลัง ราคา 13 ,295 ,600 บ าท และ  13,286,600 บาท

อาคารเรียน 9      สร้างอาคารเรียนตึก 6 ชั้น แบบ สนศ. 466 โครงสร้าง 9 ห้องเรียน
                         จำนวน1 หลัง

อาคารประกอบ

ห้องส้วม        มี 3 หลัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร

บ้านพักครู      มี 6 หลัง ขนาด กว้าง 6.50 เมตร ยาว 11 เมตร

เรือนสหกรณ์  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
                    งบบริจาค 200,000 บาท

เรือนขนมอบ  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
                    งบบริจาค 80,000 บาท

ศาลาทรงไทย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545
                     งบบริจาค 490,000 บาท

โรงยิม            ขนาดกว้าง 24.60 เมตร ยาว 55 เมตร จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545
                      ราคา 7,190,000 บาท

อาคารลิฟท์    ขนาดกว้าง ม. ยาว เมตร จ านวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2553
                     ราคา 1,086,66.41 บาท

บ้านพักครู(แฟต) ขนาดกว้าง ม. ยาว เมตร จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556
 
    ภูมิทัศน์โรงเรียนด้านหลังโรงเรียนติดคลองบางชัน อยู่เยื้องกับวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตคันนายาว ด้านหน้าติดถนนพระยาสุเรนทร์ ตรงข้ามกับโรงงานอุตสาหกรรม และห่างจากถนนรามอินทรา 500 เมตร

แผนที่บริเวณโรงเรียนแผนผังห้องเรียน
ขนาดของโรงเรียน

               13 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

               อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นโรงเรียนเรียนร่วม

อักษรย่อของโรงเรียน

ก.
คว.          บช.

ความหมาย
          ก.      ย่อมาจาก    กรุงเทพมหานคร
          คว.    ย่อมาจาก    สำนักงานเขตคลองสามวา
          บช.    ย่อมาจาก   โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

สีประจำโรงเรียน

                     “สีเขียว เหลือง”

ความหมาย

สีเขียว        เป็นสีของพืชต่าง ๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิต
สีเหลือง     เป็นสีของวุฒิภาวะ หรือการเจริญเติบโต เป็นสีของ
                ความสว่างเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ ถือได้ว่าเป็นสีของชีวิตใหม่

         สีประจำโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) หมายถึง การเริ่มต้นชีวิตใน วัยเยาว์
                                                                       ด้วยการดำรงตนอยู่ในธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

         สร้างสรรค์เด็กดี มีปัญญา พัฒนาชีวิตและสังคม

คำขวัญของโรงเรียน “เก็บออม น้อมไหว้ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”

คติพจน์

 “ปญฺญา หฺเว รตนูปมา”
 (ปัญญาเป็นดั่งดวงแก้ว)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นราชพฤกษ์”

ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×