บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 109
เมื่อวาน 174
ทั้งหมด 108,008
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 165
เมื่อวาน 252
ทั้งหมด 188,323
ผู้บริหาร
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
xxxxxxxxxx
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
น.ส.พัทธนันท์  ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายณัฐชานนท์  นิลกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายมณฑล แก้ววิชิต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

QR Code
สมัครเข้าเรียน
เว็บสำเร็จรูป
×