บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 39
เมื่อวาน 283
ทั้งหมด 157,579
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 43
เมื่อวาน 399
ทั้งหมด 271,906
ผู้บริหาร
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายณัฐชานนท์  นิลกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
น.ส.พัทธนันท์  ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายมณฑล แก้ววิชิต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายสุวิช แสงสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×