บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 77
เมื่อวาน 158
ทั้งหมด 204,479
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 113
เมื่อวาน 355
ทั้งหมด 358,561
ผู้บริหาร
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเฉลิมพล  จำปาเรือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
น.ส.พัทธนันท์  ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายมณฑล แก้ววิชิต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายสุวิช แสงสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×