บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 113
เมื่อวาน 87
ทั้งหมด 99,127
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 192
เมื่อวาน 119
ทั้งหมด 174,738
ผู้บริหาร
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางธชินาพร  วงศ์พรเพ็ญภาพ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
น.ส.พัทธนันท์  ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายณัฐชานนท์  นิลกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายมณฑล แก้ววิชิต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

QR Code
สมัครเข้าเรียน
เว็บสำเร็จรูป
×