บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 84
เมื่อวาน 294
ทั้งหมด 51,968
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 86
เมื่อวาน 379
ทั้งหมด 94,883
ผู้บริหาร
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีไวยพจน์ ตรีครุธพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางธชินาพร  วงศ์พรเพ็ญภาพ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
น.ส.พัทธนันท์  ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายณัฐชานนท์  นิลกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×