บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 49
เมื่อวาน 471
ทั้งหมด 285,613
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 66
เมื่อวาน 624
ทั้งหมด 502,116
ผู้บริหาร
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นายเฉลิมพล  จำปาเรือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
น.ส.พัทธนันท์  ทองบุราณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายมณฑล แก้ววิชิต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายสุวิช แสงสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×