บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 51
เมื่อวาน 471
ทั้งหมด 285,615
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 68
เมื่อวาน 624
ทั้งหมด 502,118
นักการ - ภารโรง
นายปรีชา ทำไร่
พนักงานสถานที่
นายมงคล อิ่มเพ็ง
พนักงานสถานที่
นายมนตรี ทรัพย์เจริญ
พนักงานสถานที่
นางสำรวย เดวาหมัด
คนสวน
นายบรรยง พลนาแสน
พนักงานสถานที่
นายเสมอศักดิ์ เกิดศิริ
พนักงานสถานที่
นางประทีป บุญคุ้ม
พนักงานสถานที่
นายขัยเนตร กันทองสุข
พนักงานสถานที่
นางสาวกาญจนา พุดด้วง
พนักงานทั่วไป
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×