บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 36
เมื่อวาน 336
ทั้งหมด 263,655
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 47
เมื่อวาน 252
ทั้งหมด 467,065
นักการ - ภารโรง
นายปรีชา ทำไร่
พนักงานสถานที่
นายมงคล อิ่มเพ็ง
พนักงานสถานที่
นายมนตรี ทรัพย์เจริญ
พนักงานสถานที่
นางสำรวย เดวาหมัด
คนสวน
นายบรรยง พลนาแสน
พนักงานสถานที่
นายเสมอศักดิ์ เกิดศิริ
พนักงานสถานที่
นางประทีป บุญคุ้ม
พนักงานสถานที่
นายขัยเนตร กันทองสุข
พนักงานสถานที่
นางสาวกาญจนา พุดด้วง
พนักงานทั่วไป
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×