บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 598
เมื่อวาน 313
ทั้งหมด 184,887
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 883
เมื่อวาน 580
ทั้งหมด 319,846
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
น.ส.กรรณิกา  เมืองซื่อ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางจารึก ช่วยนาเขต 
ครู คศ.3 
ครูประจำชั้นป. ๓/๑
นางธันยนันท์  ทิพย์กมลธร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๔ 
นางปิลันธ์  เกษเสโร
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๗
นางอรุณี แก้วปัญญา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๒
นางธนันท์ธร  วิสิฐนิธิกิจา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๕
น.ส.กรรณิกา  เมืองซื่อ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๓/๘
นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๓
นางกวินนาฏ ทันปรีชา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๖
นางพัชรพัล  รักเร่งอุดมหิรัญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๓/๙ 
นางนุสรา  อินทร์กลับ
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
นายธนิต  สุฐาปัญณกุล
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
น.ส.ศุภรดา  เรืองบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ 
นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางสาววจีรัตน์ นนทา
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
น.ส.ขนิษฐา สาคร
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
นางสาวจิตรี  ชุ่มโสตร์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×