บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 127
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,492
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 154
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,236
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
น.ส.กชกร ขบวนแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
น.ส.กชกร ขบวนแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๖/๑
นางอรอุมา นนทะวงษ์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๖/๒
น.ส.ปุณรภัส แพงคำ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๖/๓
น.ส.สุนทราภรณ์ อินอ่อน
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๖/๔
น.ส.มณีรัตน์ ปทุมเกตุ 
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๖/๕
นายนที เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๖/๖
นางจริยา อนุสา 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๖/๗
น.ส.พัชราภรณ์ สิทธิสถิตย์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๖/๘
น.ส.ฐิติมา วรรณเพ็ชร์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๖/๙
น.ส.มนัสนัมท์ ทาโน
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีพรศักดิ์ สุขีวรรณ
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
น.ส.สุชาดา ชุติไพจิตร
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายสนิท นนทะวงษ์
ครู คศ.๒ 
ครูพิเศษ
นายประสิทธิ์ ปักกัง
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×