บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 174
เมื่อวาน 290
ทั้งหมด 271,099
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 236
เมื่อวาน 450
ทั้งหมด 480,695
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
น.ส.กชกร ขบวนแก้ว
ครู คศ.๓
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
น.ส.กชกร ขบวนแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๖/๑
นางอรอุมา นนทะวงษ์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๖/๒
น.ส.ปุณรภัส แพงคำ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๖/๓
น.ส.สุนทราภรณ์ อินอ่อน
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๖/๔
น.ส.มณีรัตน์ ปทุมเกตุ 
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๖/๕
นายนที เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๖/๖
นางจริยา อนุสา 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๖/๗
น.ส.พัชราภรณ์ สิทธิสถิตย์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๖/๘
น.ส.ฐิติมา วรรณเพ็ชร์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นป. ๖/๙
น.ส.มนัสนัมท์ ทาโน
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีพรศักดิ์ สุขีวรรณ
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
น.ส.สุชาดา ชุติไพจิตร
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายสนิท นนทะวงษ์
ครู คศ.๒ 
ครูพิเศษ
นายประสิทธิ์ ปักกัง
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
น.ส.พัทชญา ศรีชัยภูมิ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×