บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 6
เมื่อวาน 283
ทั้งหมด 157,546
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 6
เมื่อวาน 399
ทั้งหมด 271,869
สายชั้นอนุบาล ๒
น.ส.จารุวรรณ  อภัยนอก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นอนุบาล ๒
น.ส.สุภาพร  หลงสิม
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑
xxx  xxx
xxxx
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒
นางมนัสมนต์ จีนสวัสดิ์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓
น.ส.อุบลลักษณ์  ศรีใจวงศ์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔ 
น.ส.จารุวรรณ  อภัยนอก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๕
น.ส.กฤษณา  จิตต์อินทร์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๖
บุคลากรสายชั้นอนุบาล ๒
พี่เลี้ยงเด็ก
น.ส.จีรนันท์  แสงอนันต์
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๒/๑
น.ส.วัลนรี  หมัดสมัน
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๒/๒
นางทิพรัตน์  โบดาโน
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๒/๓
น.ส.อารยา  ซันดา
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๒/๔
น.ส.วนิดา  มาศิริ
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๒/๕
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×