บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 197
เมื่อวาน 290
ทั้งหมด 271,122
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 272
เมื่อวาน 450
ทั้งหมด 480,731
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
น.ส.ญาณิชศา  บุรีรัตนเวชา
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
น.ส.ญาณิชศา  บุรีรัตนเวชา
ครู คศ.๒ 
  ครูประจำชั้น ป.๑/๑ (EP)
น.ส.จุไรวรรณ บุบผามาลา
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นป. ๑/๒
น.ส.นุชนันท์  ใจเบา 
ครู คศ.๑ 
ครูประจำชั้นป. ๑/๓
นางธนภรณ์  แสงพนัสธาดา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๔
นางโสพิศสุดา  นามพิสัย 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๕
น.ส.สาธิตา เถาทอง
ครู คศ.๑
  ครูประจำชั้นป. ๑/๖  
น.ส.เสาวลักษณ์  นันทะเสน
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๗
นายสมชาย น้อยคำ
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ  
นางสาวพิมพกา ดาตะเห
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
น.ส.จารีย์  วงค์อุคะ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๘
นายธนวัฑฒ์  วัฒนศิลป์
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
 น.ส.ตุ๊กตา เนรมิตรครบุรี 
 ครู คศ.๑
  ครูพิเศษ
นางนภวรรณ  จิตร์ภักดี
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้นป. ๑/๙
น.ส.สุดารัตน์  รามสูตร
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
น.ส.สุรีรัตน์ แสวงสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×