บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 500
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,968
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 160
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,147
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
น.ส.วีณารัตน์ พร้อมบูรณ์
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางสหพร เกศสัจจธรรม
ครู คศ ๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๑
นายรัตนชัย ธรรมเจริญ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
น.ส.กมลชนก ศิริแจ่ม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๒
นางพฤกษา สงวนสิน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
นายถนอม พิมพ์เงิน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๓
น.ส.วีณารัตน์ พร้อมบูรณ์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๔
นายเมธี นิโอ๊ะ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นม. ๓/๔
นางกมลทิพย์ ณ ระนอง
ครู คศ ๓
ครูประจำชั้น ม.๓/๕
น.ส.นันท์นภัส สดไธสง
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๕
น.ส.ศศิประภา นิ่มแก้ว
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๖
นายสุธี ชาญชิด
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๖
นางวิไลลักษณ์ จันทรจรูญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๓/๗
นายสุเทพ แสงแก้ว
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๓/๗
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×