บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 95
เมื่อวาน 294
ทั้งหมด 51,979
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 97
เมื่อวาน 379
ทั้งหมด 94,894
พนักงานธุรการ
นางสุภาวัลย์ มาสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏบัติงาน
น.ส.ระรินทิพย์ ล้ำเลิศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×