บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 266
เมื่อวาน 181
ทั้งหมด 26,304
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 146
เมื่อวาน 254
ทั้งหมด 64,555
สายชั้นประถมปีที่ ๕
น.ส.อรรกวรรณ พรหมหงษ์
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
น.ส.ทิชากร  วังนุราช
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๑

น.ส.ชิสาพัชร์ อินโอภาส
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๒
น.ส.อรเพ็ญ  แพทย์รัตน์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๓ 
นางจันจิรา นนทสุวรรณ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๔
น.ส.กุลนิษฐ์  จิตนันท์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๕ 
น.ส.วิรินทร์ญา  กาฬภักดี 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๖
นางเบญจพร  อยู่เจริญ
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๗
นางวัชรี  อารีย์จิตต์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๘
นางกชวรรณ   ปิ่นแก้ว 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๙
น.ส.อรรกวรรณ พรหมหงษ์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
น.ส.ดุจอรุณ  อินตา 
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
น.ส.ศรัณยา วิสุทธิ 
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ 
นางอาพร   พ่วงรอด 
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ 
นางเปรมยุดา บุญเขื่อง
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×