บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 625
เมื่อวาน 313
ทั้งหมด 184,914
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 913
เมื่อวาน 580
ทั้งหมด 319,876
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
น.ส.อรเพ็ญ  แพทย์รัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
น.ส.ทิชากร  วังนุราช
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๑

น.ส.ชิสาพัชร์ อินโอภาส
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๒
น.ส.สิริพรรณ  ทองปัสโน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๓
นางจันจิรา นนทสุวรรณ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๔
น.ส.กุลนิษฐ์  จิตนันท์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๕ 
นายพลกฤต แสนหูม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๖
นางอาพร   พ่วงรอด 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๗ 
นางวัชรี  อารีย์จิตต์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๘
นางกชวรรณ   ปิ่นแก้ว 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๙
น.ส.อรรกวรรณ พรหมหงษ์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
น.ส.ดุจอรุณ  อินตา 
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.ศรัณยา วิสุทธิ 
ครู คศ.๑
ครูพิเศษ 
นางสาวสิริพรรณ สาลีพืชน์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×