บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 157
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,522
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 198
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,280
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางกชวรรณ   ปิ่นแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
น.ส.ทิชากร  วังนุราช
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๑

น.ส.ชิสาพัชร์ อินโอภาส
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๒
น.ส. อรเพ็ญ แพทย์รัตน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๓
นางจันจิรา นนทสุวรรณ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๔
น.ส.กุลนิษฐ์  จิตนันท์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๕ 
นายพลกฤต แสนหูม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๖
น.ส.สิริพรรณ  ทองปัสโน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๗
นางวัชรี  อารีย์จิตต์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๘
น.ส.นฤมล  ยำพะวา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๙
นางอาพร   พ่วงรอด 
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.ดุจอรุณ  อินตา 
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.ศรัณยา วิสุทธิ 
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
น.ส.อรรกวรรณ พรหมหงษ์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางกชวรรณ   ปิ่นแก้ว 
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×