บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 196
เมื่อวาน 290
ทั้งหมด 271,121
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 271
เมื่อวาน 450
ทั้งหมด 480,730
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางกชวรรณ   ปิ่นแก้ว
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
น.ส.ทิชากร  วังนุราช
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๑

น.ส.ชิสาพัชร์ อินโอภาส
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๒
น.ส. อรเพ็ญ แพทย์รัตน์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๓
นางจันจิรา นนทสุวรรณ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๔
น.ส.กุลนิษฐ์  จิตนันท์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๕ 
นายพลกฤต แสนหูม
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๖
น.ส.สิริพรรณ  ทองปัสโน
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๗
นางวัชรี  อารีย์จิตต์ 
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ป.๕/๘
น.ส.นฤมล  ยำพะวา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ป.๕/๙
นางอาพร   พ่วงรอด 
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.ดุจอรุณ  อินตา 
ครู คศ.๓
ครูพิเศษ
น.ส.ศรัณยา วิสุทธิ 
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ 
น.ส.อรรกวรรณ พรหมหงษ์
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
นางกชวรรณ   ปิ่นแก้ว 
ครู คศ.๒
ครูพิเศษ
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×