บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 168
เมื่อวาน 290
ทั้งหมด 271,093
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 230
เมื่อวาน 450
ทั้งหมด 480,689
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ปีการศึกษา 2566
นางวรรณา  สังข์ทอง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
พระครูสังฆรักษ์ทรงพล ธมฺมพโล
ผู้แทนศาสนา 
นายไพสาร วัลลิภะคะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุเทพ  แสงแก้ว
ผู้แทนครู
ร.ต.ท.บุญยะฤทธิ์ สังข์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายณัฐชานนท์ นิลกลาง
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
นายปรีชาวุธ  สังข์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางรัชนี  ไชยศิวมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ พรหมเมฆ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายคมธง  พลขันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอรัญญา  ชัยศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาญกิจ บัวรุ่ง
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายสำเริง  เพ็ชรอุไร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวดารนี  นาบำรุง
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวพัทธนันท์  ทองบุราณ
รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×