บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 523
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,991
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 185
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,172
สายชั้นอนุบาล ๑
นางนวลพรรณ   จันทร์อำรุง
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นอนุบาล ๑
น.ส.เฉพาะรักษ์  ศรีคุณ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑
นางภูริตา  หนูเผือก
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒
นางอุมาพร   วรสิทธิ์ 
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓
นางนวลพรรณ   จันทร์อำรุง
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๔
น.ส.จิตาภรณ์   ภูสีมา
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๕
น.ส.สุจิตรา  ขันประกอบ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๖
บุคลากรสายชั้นอนุบาล ๑
พี่เลี้ยงเด็ก
น.ส.วนิดา  มาศิริ
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๑/๑
นางสุรางรัตน์  มณีทูล
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๒
น.ส.วัลนรี  หมัดสมัน
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๑/๓
น.ส.จีรนันท์  แสงอนันต์
พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล ๑/๔
น.ส.วิยะดา   เฟ้นดี้
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๕
น.ส.จันทนา  หม้อสุวรรณ
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ ๑/๖
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×