บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 47
เมื่อวาน 471
ทั้งหมด 285,611
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 64
เมื่อวาน 624
ทั้งหมด 502,114
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นายวัชรวิศว์ น้อมมะณี
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
น.ส.วราภรณ์  บุญไพจิตร์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๑/๑
นายภูวดล  กันทาแก้ว
ครู คศ.๓
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑/๑
นายเสน่ห์  โอสถ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ม.๑/๒
นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีปล้อง
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๑/๒
นายณัฐพัฒน์  หาดคำ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๑/๔
น.ส.วิยะดา  แสนบัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ม.๑/๕
นางฉัตรศิรินทร์ ชุ่มโสตร์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๑/๗
นายวัชรวิศว์ น้อมมะณี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ม.๑/๓
นางกรชวัล รอดบุญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๑/๔
นายสุทิน ไชยนา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๑/๖
นายจีระศักดิ์ โทผาวงษ์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๑/๗
น.ส.สกาวรัตน์ พานเมือง
ครู ค.ศ. ๒
ครูประจำชั้น ม.๑/๓
นางกุลธิดา แสวง
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๑/๕
นางวันนิดา จันทร์จำนงค์
ครู คศ.๒
 ครูประจำชั้น ม.๑/๖
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×