บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 680
เมื่อวาน 200
ทั้งหมด 194,708
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 1,143
เมื่อวาน 470
ทั้งหมด 341,000
ประสัมพันธ์โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2566
ตามรายละเอียดที่แจ้ง
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×