บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 14
เมื่อวาน 283
ทั้งหมด 157,554
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 14
เมื่อวาน 399
ทั้งหมด 271,877
ประสัมพันธ์โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2565
ตามรายละเอียดที่แจ้ง
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×