บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 61
เมื่อวาน 151
ทั้งหมด 219,803
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 65
เมื่อวาน 227
ทั้งหมด 383,628
บทเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรียนออนไลน์สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 25 ม.ค. - 29 ม.ค. 2564

  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 
       . วิชาภาษาไทย  
                 บทเรียนที่ 1  
https://m.youtube.com/watch?v=GQY5GyiNkck&feature=share
                
บทเรียนที่ 2  https://m.youtube.com/watch?v=zMb26RNpgXY&feature=share
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาภาษาไทย https://forms.gle/a3WRuyggqUbYGtKr6
            . ใบงาน ให้นักเรียนสรุปความรู้และข้อคิดลงในสมุดนะคะ

              . วิชาการงานอาชีพ  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/33836
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาการงานอาชีพ  https://forms.gle/HRwTRR2Rz98PiJc9A

  วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
      . วิชาคณิตศาสตร์ https://youtu.be/4DsIz7QQxyc
          ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/8v3d8116mGbiecEw8
          ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1LCWtPSBQ42coywirTQL6lhwzAes73qn_/view?usp=sharing

     . วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  
            บทเรียนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=kFw58Zn-0sk
                บทเรียนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=_5Rc8xXpkKY
           . ใบงาน 
https://drive.google.com/file/d/13no2wGrJXBzUGp_awrfRjfkSCLrtl6JQ/view?usp=sharing
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/WK6HcAJBMHnh9s7t9

   วันพุธที่ 27 มกราคม 2564    
       . วิชาวิทยาศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=jtpSa88iihg&feature=emb_logo
           ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/8vRbXHTj3B8nqURV6
            . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1abeKytKNnJ7TrQcAO-grcrKwcL5KZ049/view?usp=sharing

      . วิชาหน้าที่พลเมือง https://drive.google.com/file/d/1j2PzHT1yH-pCLaIWgwn5zG-ebJS5CiiX/view?usp=sharing
          . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/J2jEcKNr93rQRm7X6
          . ใบงาน 
https://drive.google.com/file/d/1LPyqbZFoibYoiqONN0dW4-QWcWYbHPKQ/view?usp=sharing

  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
      . วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://drive.google.com/file/d/1U-anqqvKacIW4D15vxnCylyExEXOIe1F/view?usp=sharing
           ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/okLHdfJ4rMdrAf4z5
           . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1JoZykiN5NnU5ducqNQ4EwNFljQ2Ejy-B/view?usp=sharing

      . วิชาศิลปะ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/32941
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/TRyBUW3oF3M1QJ7Y9
            
. แบบฝึกหัด  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสี ตามหัวข้อที่ได้รับ

  วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
      . วิชาภาษาอังกฤษ 
          เอกสารประกอบการเรียน : 
https://drive.google.com/file/d/1hbebr_gSJvCfv2XDvyiNyaLD2IdNL34-/view?usp=sharing
         . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/jH5FBocHQ6moRcd27

     . วิชาประวัติศาสตร์ 
               
บทเรียนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=KKSSZznuclw
                  บทเรียนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=cKd8YCo9bYs
         . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/6Syq2MZkZKmsQpTa7
        
. ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1oscCSgvsGkgH6bb5mAo-QNgTcdzlPnqv/view?usp=sharing


เรียนออนไลน์สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 18 ม.ค. - 22 ม.ค. 2564

  วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 
       . วิชาภาษาไทย https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/32658 
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาภาษาไทย https://forms.gle/a3WRuyggqUbYGtKr6
              . วิชาการงานอาชีพ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/33835
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาการงานอาชีพ  https://forms.gle/HRwTRR2Rz98PiJc9A
            . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1Xrl_xuV-QWjj-QPvM5FUVRQL7ERkGYvj/view?usp=sharing

  วันอังคารที่
19 มกราคม 2564
      . วิชาคณิตศาสตร์ 
                 บทเรียนที่ https://youtu.be/-eXNHrJwR-A
                บทเรียนที่ https://youtu.be/vnXIPsijIRc
          ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/8v3d8116mGbiecEw8
          . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1kV5fLMT9WQe6wfIHgCBNDhAp-fUKRsAk/view?usp=sharing

     . วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=FIl-L6-KNvs
           . ใบงาน 
https://drive.google.com/file/d/10VGUKgiMeyYRghKK5vHH888tIRoggls9/view?usp=sharing
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ 
https://forms.gle/WK6HcAJBMHnh9s7t9

   วันพุธที่ 20 มกราคม 2564    
      . วิชาวิทยาศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=26FxaMirYnI&feature=emb_logo            
            . 
ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/8vRbXHTj3B8nqURV6
            . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1nSwaXQrnWvSqHNwBt84LYwGYMZMkBCFG/view?usp=sharing 

      . วิชาหน้าที่พลเมือง 
                https://drive.google.com/file/d/1EQo1i5QnBLElSSh4DmIp62vYk_2JQE9m/view?usp=sharing
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/J2jEcKNr93rQRm7X6
          . ใบงาน 
https://drive.google.com/file/d/1VV50C5NOwPoJZzuq2Ce5NAG-Z7MzPmjP/view?usp=sharing

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
      . วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://drive.google.com/file/d/16BaSvGBU7ZChDBPmeAS9wJ1-U1rtqmLc/view?usp=sharing
           ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/okLHdfJ4rMdrAf4z5
           . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1FazBo_WjCAjEH9m7GDlw9imNd4qTICi2/view?usp=sharing

      . วิชาศิลปะ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/32940
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/TRyBUW3oF3M1QJ7Y9

  วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
      . วิชาภาษาอังกฤษ 
          เอกสารประกอบการเรียน : 
https://drive.google.com/file/d/1DRQglB6Nphlsfqx91yIE2dk6MRssEFSo/view?usp=sharing
         . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/jH5FBocHQ6moRcd27

     . วิชาประวัติศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=hmQe5yc2Qpw
         . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/6Syq2MZkZKmsQpTa7
        
. ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1DIFmYFpVvzgRmaiqGvvGNi2GI11teZon/view?usp=sharing


เรียนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11 ม.ค. - 15 ม.ค. 2564

  วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 
       . วิชาภาษาไทย  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/32636
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาภาษาไทย https://forms.gle/a3WRuyggqUbYGtKr6

              . วิชาการงานอาชีพ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/33834
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาการงานอาชีพ  https://forms.gle/HRwTRR2Rz98PiJc9A

  วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
         . วิชาคณิตศาสตร์ 
                        บทเรียนที่ 1 https://youtu.be/Ccob3Cta3o8
                        บทเรียนที่ 2 https://youtu.be/ed2MS4NZDoU
                        
บทเรียนที่ 3 https://youtu.be/kqo_fw9-0DU
            ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/8v3d8116mGbiecEw8
             . ใบงาน 
                 https://drive.google.com/file/d/1DWGeMxxIT2KsCLceKK8xdGWXsrZq3uE1/view?usp=sharing

       . วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=r8coeDefGF4
             . ใบงาน 
                   https://drive.google.com/file/d/16ZjJGRx6gLMu0s9VascRxpoZwluiFQaL/view?usp=sharing
            . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/WK6HcAJBMHnh9s7t9 

   วันพุธที่ 13 มกราคม 2564    
      . วิชาวิทยาศาสตร์ https://youtu.be/h405r3XmDco
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ 
https://forms.gle/8vRbXHTj3B8nqURV6
            . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/11NskM9u8vCQ1zuuUA9tT_tobAqw_j6Vf/view?usp=sharing

      . วิชาหน้าที่พลเมือง https://drive.google.com/file/d/1_u9OKdLb36AjkmYu2DjiG-8i-3Is73hC/view?usp=sharing
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/J2jEcKNr93rQRm7X6
          . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1A7qvuXrIXxnsjLl04X4jknd4Cv8KUxCU/view?usp=sharing

  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564
      . วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://drive.google.com/file/d/17JinQNq2VeZRTtH4mmViYwoBVTzXoghN/view?usp=sharing
           ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/okLHdfJ4rMdrAf4z5
           . ใบงาน 
https://drive.google.com/file/d/1gYkMhy0uxInm9eiKO8nqdgJtzVEV1Cbk/view?usp=sharing

      . วิชาศิลปะ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/32939
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/TRyBUW3oF3M1QJ7Y9

  วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
      . วิชาภาษาอังกฤษ
          เอกสารประกอบการเรียน : 
https://drive.google.com/file/d/17sTbftt4jPzsdVdo5Q2EYsRpz-KTjjUk/view?usp=sharing
         . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/jH5FBocHQ6moRcd27

     . วิชาประวัติศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=SyocJDDdd5c&t=655s
          . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/6Syq2MZkZKmsQpTa7


เรียนออนไลน์สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4 ม.ค. - 8 ม.ค. 2564

    วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 
       . วิชาภาษาไทย  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/32635
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาภาษาไทย https://forms.gle/a3WRuyggqUbYGtKr6
            . ใบงาน 
                  หมายเหตุ : ให้นักเรียนศึกษาจากลิงก์แล้วทำลงในสมุดได้เลยค่ะ  
        
              . วิชาการงานอาชีพ  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/33832
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาการงานอาชีพ  https://forms.gle/HRwTRR2Rz98PiJc9A
           . ใบงาน 

    วันอังคารที่  5 มกราคม 2564
         . วิชาคณิตศาสตร์ 
                       บทเรียนที่ 1 https://youtu.be/E5lEUGKMA9I 
                          บทเรียนที่ 2 https://youtu.be/b3zENQ-ELxo
             ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/8v3d8116mGbiecEw8

       . วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
                       บทเรียนที่ 1 https://youtu.be/6I_zz5JktyY 
                       
บทเรียนที่ 2 https://youtu.be/oQop0NT5k2U
                      
บทเรียนที่ 3 https://youtu.be/EnVjlLKUYXg
                       บทเรียนที่ 4 https://youtu.be/75Y43anQ-7k
                       บทเรียนที่ 5 https://youtu.be/J3kppvFmqMQ
                       บทเรียนที่ 6 https://youtu.be/nih5CiHjXiQ
                       บทเรียนที่ 7 https://youtu.be/0F680ZALz0Q
            ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/WK6HcAJBMHnh9s7t9 

   วันพุธที่ 6 มกราคม 2564    
      . วิชาวิทยาศาสตร์ https://youtu.be/vwtKFgmOntg
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ 
https://forms.gle/8vRbXHTj3B8nqURV6
            . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1LYl7z26dWMxyyu8xGwYzZd7JiFY97MjH/view?usp=sharing

      . วิชาหน้าที่พลเมือง https://drive.google.com/file/d/19MW3PAS3FVLP95Sm-NuXEkzInpj6FB-P/view?usp=sharing
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/J2jEcKNr93rQRm7X6
          . ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1IwfU9WEACojEFFCWgJ45J0aLa3uoYBaK/view?usp=sharing

   วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
      . วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://drive.google.com/file/d/1IONWv6whItxihptwkk9XRXiHEPMF40vy/view?usp=sharing
           ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/okLHdfJ4rMdrAf4z5
           . ใบงาน 
https://drive.google.com/file/d/120INaA3IeR5gFtKy5I13-S7eS-8P8HPV/view?usp=sharing 

      . วิชาศิลปะ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/32938
           . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/TRyBUW3oF3M1QJ7Y9
                 หมายเหตุ : ให้นักเรียนทำแบบฝึกช่วยสร้างสรรค์ สรุปอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์และคุณสมบัติการเตรียมตัวสู่อาชีพด้วยค่ะ

   วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
      . วิชาภาษาอังกฤษ 
          เอกสารประกอบการเรียน : 
https://drive.google.com/file/d/1RgAU8Xx2IbrSF7ZxhPI7fVzx5nC3C-hf/view?usp=sharing
         . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/jH5FBocHQ6moRcd27

     . วิชาประวัติศาสตร์ 
                บทเรียนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=tS0ZrkrTuBk
                
บทเรียนที่ https://www.youtube.com/watch?v=b1dJE882F5w

          . ลิ้งค์เช็คชื่อ https://forms.gle/6Syq2MZkZKmsQpTa7
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×