บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 79
เมื่อวาน 283
ทั้งหมด 157,619
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 83
เมื่อวาน 399
ทั้งหมด 271,946
เลื่อนการสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
และมัธยมศึกษาปีที่  1  จากวันที่  7  พฤษภาคม  2565  
เป็นวันที่  17  พฤษภาคม  2565

นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×