บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 18
เมื่อวาน 283
ทั้งหมด 157,558
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 18
เมื่อวาน 399
ทั้งหมด 271,881
ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 3) แจ้งผู้ปกครองทราบการหยุดเรียนในวันที่ 4-17 ม.ค.64 และสำหรับนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ขอให้กักตัวและดูแลตัวเองให้ดี และมีเหตุอะไรให้แจ้งคุณครูประจำชั้น เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ถ้าในกรณีที่มีการเรียนชดเชย ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลังนางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×