บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 130
เมื่อวาน 74
ทั้งหมด 80,617
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 171
เมื่อวาน 164
ทั้งหมด 140,364
ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 3) แจ้งผู้ปกครองทราบการหยุดเรียนในวันที่ 4-17 ม.ค.64 และสำหรับนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ขอให้กักตัวและดูแลตัวเองให้ดี และมีเหตุอะไรให้แจ้งคุณครูประจำชั้น เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ถ้าในกรณีที่มีการเรียนชดเชย ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลังนางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×