บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 121
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,486
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 145
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,227
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


ประชาสัมพันธ์


       ด้วยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ได้มีหนังสือให้ผู้อำนวยการเขต ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษา จ่ายเงินสดให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2563 ด้วยตนเองและนำใบเสร็จที่มีการกำกับภาษีมารับเงินสด พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตามเวลา ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล การศึกษาพิเศษ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

-      ประชุมผู้ปกครอง เวลา 08.30 – 09.30 .

-      รับเงินสดกับครูประจำชั้น เวลา 09.30 – 12.00 .

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

-      ประชุมผู้ปกครอง เวลา 13.00 – 14.00 .

-      รับเงินสดกับครูประจำชั้น เวลา 14.00 – 16.30 .

 

หมายเหตุ

-      ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 100 บาท   

-      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน  195 บาท 

-      และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จำนวน  210 บาท

        ถ้าผู้ปกครองท่านใดไม่สามารถมาด้วยตนเอง 

        ผู้มารับเงินสดแทนจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ปกครองถือมาแสดงให้ครูประจำชั้นด้วย

 

นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×