บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 519
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,987
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 181
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,168
บทเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เรียนออนไลน์สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4 มกราคม - 8 มกราคม 2564

        วันจันทร์ ที่ 4 ม.ค. 2564

    . กลุ่ม Facebook ออน์ไลน์ ม.1 ส่งรูปถ่ายขณะเรียนออนไลน์ลงกลุ่มนี้


           https://web.facebook.com/groups/204137537251520

       . วิชาภาษาไทย   https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/31744/?fbclid=IwAR2KbSS7KzgUy0q2GxKfC_ErQW_3UAKA-skwvuNnfphb0TMHkWtVYKQ64DE

        . ใบงานวิชาภาไทย https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/62468

       . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาภาษาไทยhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegnGDcM_V8Zfc8zdruW_

xlVP4iItXIyEQhSGgip9RMPnLfsQ/viewform?usp=sf_link

        . วิชาการงานอาชีพ  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/31898

        . ใบงาน การงานอาชีพ   https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/51651

           . ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาการงานอาชีพ   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1bdfmyD56s08c

2diVBeIBWsbwdKBZEDb_hJ94HGV2XhNTmQ/viewform?usp=sf_link

                 วันอังคาร ที่ 5 ม.ค. 2564

วิชาคณิตศาสตร์  บทเรียนออนไลน์   https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/31802

ใบงาน https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/51448      

ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาคณิตศาสตร์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf734f727ThDbziPqLGzyj2CCyJVnbpZdXf5

WDYRvzIyEry_Q/viewform?usp=sf_link

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา https://youtu.be/WCajUAzwSGs

 ใบงาน *ให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาลงในกระดาษ A4หรือสมุด

ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Hp1dyMKcqrzoAHKUOzVB3V94Vvq6mnpOWRqBFZQh9cgQqg/viewform?usp=sf_link

      วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.youtube.com/watch?v=vftNv2IMqY4

ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIFbMxFGy_EIOvk7dYBF5MnfjYSKVMKVuXobKuwOJED68Mew/viewform?usp=sf_link

วิชาหน้าที่พลเมือง 

ลิ้งดูหนัง https://www.youtube.com/watch?v=uZHkU-baB9E&t=5s

ค้นหาความรู้เพิ่มเติม https://sites.google.com/a/sapit.ac.th/chotiros-1/sarbay-hnathi-phlmeuxng-m-1/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1-khwam-pen-thiy/reuxng-thi-1-maryath-thiy

ใบงาน https://drive.google.com/file/d/1AtWoqPEIsXXuZgkIG7FedTsdOzlswRDT/view 

ลิ้งค์เช็คชื่อวิชาหน้าที่พลเมือง 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf4n0Ok6BJQm3qnOws9D55kJTI2NEea1Q5sZYbZA4rExBoIw/viewform?usp=sf_link

 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

           วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/31969

ใบงาน  https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5FF5C8C81

ลิ้งค์เช็คชื่อ วิชาสังคม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKi8yxgv3_mFKmT0rcBJNex_yfckZePZZsQti5oxLmcatYSw/viewform?usp=sf_link

       วิชา ดนตรี ศิลปะ   

*มี 2 ลิ้งค์การสอน 1. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=j7fphYu08VE&feature=youtu.be   

                        2. https://www.youtube.com/watch?v=UbGb8REDz9U&feature=youtu.be

*ใบงาน https://filetools5.pdf24.org/client.php?mode=inline&file=joinPdf_bc29fe7e683e552530d2bff062846bb9_11487137901041136961.pdf&action=getFile

ลิ้งเช็คชื่อวิชา ดนตรี ศิลปะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0w5ABQhveBFUd1Ha1wALzFbBqtLEC0nrZoOyBY3wNxBxx3g/viewform?usp=sf_link

*งานวิชาดนตรี ให้นักเรียนดูลิงค์ที่ครูส่งให้ แล้วเลือกเครื่องดนตรีคนละ 4  ชนิด ชนิดละ 1เครื่อง    เช่น
ดีด = จะเข้
สี = ซอสามสาย
ตี = ระนาดเอก
เป่า = ปี่ใน

โดยไม่ซ้ำกัน จากนั้น ให้นักเรียนบันทึกมทลงกระดาษa4  ชนิดละ 1 แผ่น

(at)(at)(at) ก่อนเรียนให้นักเรียนลงชื่อเวลาเรียนตามเวลาที่เรียนจริงที่โรงเรียน โดยแจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่(at)(at)(at)

วิธีปฏิบัติ

  (1).ทำลงในกระดาษ A4   ให้นักเรียนวาดรูปเครื่องดนตรีไทยที่นักเรียนเลือกโดยไม่ซ้ำกันจากลิงค์ที่ครูส่งให้

  (2).  ให้บันทึกข้อความจากคำบรรยายของเครื่องดนตรีไทยที่นักเรียนเลือกลงใน กระดาษa4 ใต้รูปภาพที่นักเรียนวาดให้ครบรายละเอียดทุกข้อความ

 (3). ให้นักเรียนนำข้อความที่บันทึกลงในใบงาน แปลงเป็นไฟล์โดยวิธีการพิมพ์ข้อความส่งมาในไลด์กรุ๊ปให้ครบทุกข้อความพร้อมลงชื่อ เลขที่ เพื่อเป็นการยืนยันการทำงาน

 (4). ส่งภาพถ่ายขณะที่นักเรียนกำลังเรียนที่บ้านในแต่ละครั้งมาคนละ1 ภาพ
 (5). เก็บชิ้นงานไว้ส่งตอนเปิดเรียน

#ทำใบงานสัปดาห์ละ 1 ชนิด ให้ครบ 4 ชนิด  @ส่งเปิดเรียนทุกคน 

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564

วิชาภาษาอังกฤษ   https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg&feature=youtu.be

*ใบงานส่งไปที่กลุ่มไลน์ครับ 

ลิ้งค์เช็คชื่อ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjetJIyPcbxlctO9gchFZhBGd6c-eDxI5d6CoNAgHjQ_40JQ/viewform?usp=sf_link

วิชาประวัติศาสตร์  https://www.youtube.com/watch?v=ok5r6x-k1aY

ลิ้งค์เช็คชื่อ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdtTDPihBapgHtGAn-ZnX34m5J7AbI6EvF8mip693SOqwb4g/viewform?usp=sf_link

 *คำชี้แจง  #แบบฝึกทักษะ
หน้า 90 และ 91 ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความแล้วตอบคำถาม
หน้า92  ให้นักเรียนเลือกศึกษารัฐของคนไทยที่สนใจมา 1 รัฐ สรุปข้อมูลลงในแบบบันทึก
#การเก็บคะแนน ( 10 คะแนน )
แบบฝึกทักษะ ( 5 คะแนน )
ข้อสอบ หน้า 100 -101 (5 คะแนน )
ค้นหาความรู้เพิ่มเติม
  - ใช้หนังสือเรียน หน้า 86 - 102
ลิ้งดูวีดีโอ  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย 
 https://www.youtube.com/watch?v=ok5r6x-k1aY
#งานส่งเปิดโรงเรียนนะครับ

ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×