บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 84
เมื่อวาน 151
ทั้งหมด 219,826
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 96
เมื่อวาน 227
ทั้งหมด 383,659
ให้นักเรียนมาเรียนตามปกติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
#ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน ฯ จากการที่โรงเรียนฯได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาผ่านทาง ออนไลน์ เวลา 22.06 น. ผ่านสำนักงานประสานงานกลาง เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งให้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 122 โรงเรียน ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ และดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอให้นักเรียนมาเรียนตามปกติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป้นต้นไป โดยนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด (พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นักเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน เนื่องจากมีกิจกรรมวันไหว้ครู)


 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×