บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 166
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,531
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 209
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,291
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2564 ในระดับชั้น ป.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2564 
 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×