บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 85
เมื่อวาน 283
ทั้งหมด 157,625
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 89
เมื่อวาน 399
ทั้งหมด 271,952
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2564 ในระดับชั้น ป.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2564 
 
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×