บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 527
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,995
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 189
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,176
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
25 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามให้คำแนะนำในการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีคณะกรรมการนิเทศติดตามพัฒนาและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คณะที่ 28
นางสาวศิริวิบูรณ์ รุนกระโทก หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา
นายนรินทร์ บุตรพรม ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายธฤทธิ์ ศรีคณปติเศรษฐี ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางบุษบา ศรีภักดี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ


 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×