บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 162
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,527
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 205
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,287
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
25 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามให้คำแนะนำในการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีคณะกรรมการนิเทศติดตามพัฒนาและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คณะที่ 28
นางสาวศิริวิบูรณ์ รุนกระโทก หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา
นายนรินทร์ บุตรพรม ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายธฤทธิ์ ศรีคณปติเศรษฐี ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางบุษบา ศรีภักดี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ


 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×