บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 38
เมื่อวาน 219
ทั้งหมด 135,838
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 51
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 238,173
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์นักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนสีเขียว(โรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรณ์)

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 โครงการโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน โดยมี นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ทางคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมของโครงการด้วยดีเสมอมา ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมแบบ New normal เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อยู่ในระดับสูง การอบรมครั้งต้องขอบคุณความร่วมมือทั้งการเข้าร่วมประกวดคลิปการอนุรักษ์พลังงานด้วยมาตรการ 4 ป (ปิด ปลด ปรับ เปลี่ยน) ผ่านTiktok Application การส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียนผ่าน Group Line Application รวมถึงการเข้าอบรมออนไลน์ผ่าน Line-Meeting / Zoom Application ขอขอบคุณ คุณครูพรศักดิ์ สุขีวรรณ ที่เอื้อเฟื้อช่อง Youtube Aod3000 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการอบรมได้มากขึ้น โดยไม่จำกัดเวลาและสามารถเข้าชมย้อนหลังได้ที่ 
https://www.youtube.com/watch?v=JlrlvwrGHLI และขอขอบคุณผู้เข้าอบรมที่ร่วมกันส่งภาพถ่ายการอบรมมาให้
 
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×