บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 55
เมื่อวาน 219
ทั้งหมด 135,855
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 68
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 238,190
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 4 ON ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (COVID-19 ) ระลอกที่ 3
         ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พบว่าการระบาดครั้งใหม่นี้มีความรุนแรงและขยายตัวในวงกว้าง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีแดง ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทางโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) จึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4 On คือ  Online ,On-Air ,On Hand และ On School Line  ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาพิเศษ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×