บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 274
เมื่อวาน 181
ทั้งหมด 26,312
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 154
เมื่อวาน 254
ทั้งหมด 64,563
พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2019

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฐชานนท์ นิลกลาง รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะคุณครู เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562
      

  

 
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×