บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 26
เมื่อวาน 471
ทั้งหมด 285,590
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 42
เมื่อวาน 624
ทั้งหมด 502,092
Math Day Camp
31 พฤษภาคม 2567
โครงการ Math Day Camp
***ดร.ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เป็นประธานเปิดโครงการ Math Day Camp จัดโดยคณาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ


 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×