บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 733
เมื่อวาน 200
ทั้งหมด 194,761
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 1,241
เมื่อวาน 470
ทั้งหมด 341,098
กำกับ ติดตาม แก้ไข ปัญหา ห้องน้ำ ห้องส้วม ครู นักเรียน ท่อระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล อุดตัน ชำรุด เสียหาย 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×