บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 116
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,481
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 140
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,222
นักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงาน BIG DAY 2023
26 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) นำโดยนายเฉลิมพล จำปาเรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงาน BIG DAY 2023 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 เขตดินแดง กทม.ตามโครงการ Open Education และโครงการ Saturday School 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทย และ บูทนิทรรศการ STEM โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในพิธีเปิดปิดกิจกรรมและตรวจเยี่ยมบูทกิจกรรมของโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เพื่อส่งเสริม เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ในการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ‘เรียนดี’ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจของน้อง ๆ และเพิ่มความสนุกในการพัฒนาทักษะผ่านห้องเรียนที่หลากหลายหลังเลิกเรียน ได้แก่ การแสดงชุด เพลินเพลงมโหรี ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นายวิรัช คงสวัสดิ์ ครู คศ.3 นายชยพล ยั่งยืน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และออกบูทกิจกรรมSTEM ชั้นป.6 ร่วมกับทีมงานครูอาสาและนางสาวมนัสนันท์ ทาโน ครู คศ.2 ควบคุมดูแลนักเรียน ตลอดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×