บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 191
เมื่อวาน 100
ทั้งหมด 142,156
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 268
เมื่อวาน 111
ทั้งหมด 248,022
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับมอบหมายให้ เป็นจุดฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์

       24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับมอบหมายให้ เป็นจุดฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์  ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ 

เป็นนักเรียน ในเครือข่ายที่ 49 จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย  
1. โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
2. โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
3. โรงเรียนบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์)
4. โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
5. โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร
6. โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)
โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ให้การดูแล ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



 
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×