บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 35
เมื่อวาน 307
ทั้งหมด 251,978
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 37
เมื่อวาน 407
ทั้งหมด 448,443
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับมอบหมายให้ เป็นจุดฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์

       24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับมอบหมายให้ เป็นจุดฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์  ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ 

เป็นนักเรียน ในเครือข่ายที่ 49 จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย  
1. โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
2. โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
3. โรงเรียนบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์)
4. โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
5. โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร
6. โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)
โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ให้การดูแล ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×