บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 490
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,958
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 150
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,137
วันอัฏฐมีบูชา
30 พฤษภาคม 2567
ดร.ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) มอบหมายให้ นายสุวิช แสงสว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(บางชัน) เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องด้วยอัฏฐมี คือ วันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6) ซึ่งเป็นวันหลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ 8 วัน
 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×