บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 524
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,992
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 186
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,173
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ดร.ชลตวรรณ  ขุมเพ็ชร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา โดยมี นายสมหวัง  ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ครูดีศรีคลองสามวา และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูดีเด่น ระดับเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 30 คน ซึ่งโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) มีผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2567  จำนวน  15  คน  โดยในปีนี้ทางโรงเรียนมีครูเกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ นางสาวปราณี มหิงษ์ จากนั้นคณะผู้บริหารครูที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในยุค Disruption โดย  รศ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  ซึ่งการประชุม
ครั้งนี้ ครูและบุคลากร โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้
 ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×