บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 504
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,972
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 164
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,151
ประชุมผู้ปกครองสายชั้นการศึกษาพิเศษ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
  ดร.ชลตวรรณ ขุนเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูการศึกษาพิเศษ ประชุมผู้ปกครองสายชั้นการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการจัดจ้างบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามโครงการจัดแนวทางการเรียนร่วมของนักเรียนการศึกษาพิเศษได้รับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม พูดคุยเสนอแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ นำไปสู่ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น

ณ ห้องประชุมท่านขุนปลื้ม โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×