บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 534
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 277,002
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 196
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,183
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายเฉลิมพล จำปาเรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนรู้" ให้กับคณะครู เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความสามารถ 4 ท่าน คือ 1.ดร.ศุภลักษณ์ มีปาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 2.ดร.นรินทร์ บุตรพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 3.ดร.เฌอริลิณณ์ ธัญวริณณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 4.นายวีรวัฒน์ สุทเธนทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×