บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 82
เมื่อวาน 151
ทั้งหมด 219,824
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 94
เมื่อวาน 227
ทั้งหมด 383,657
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายเฉลิมพล จำปาเรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนรู้" ให้กับคณะครู เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความสามารถ 4 ท่าน คือ 1.ดร.ศุภลักษณ์ มีปาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 2.ดร.นรินทร์ บุตรพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 3.ดร.เฌอริลิณณ์ ธัญวริณณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 4.นายวีรวัฒน์ สุทเธนทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×