บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 700
เมื่อวาน 200
ทั้งหมด 194,728
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 1,173
เมื่อวาน 470
ทั้งหมด 341,030
นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าแข่งขัน "การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชายล้วน" ระดับส่วนกลาง กรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 เข้าแข่งขัน "การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีมชายล้วน" ระดับส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย  
ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 4 มกราคม 2566

 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×