บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 52
เมื่อวาน 471
ทั้งหมด 285,616
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 69
เมื่อวาน 624
ทั้งหมด 502,119
กิจกรรมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน

กิจกรรมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน วันที่ 17 มิถุนายน 2567

ดร.ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

พร้อมด้วย นายเฉลิมพล จำปาเรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยม

การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน และการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะตามแนวทางการนิทศแนวใหม่ ตามปรัชญา SLC

(School as Leamning Community) และแนวทางในการพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×