บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 164
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,529
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 207
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,289
“วันสันติภาพสากล”
21 กันยายน 2566 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรม “วันสันติภาพสากล” นำโดย นายสุวิช แสงสว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ อ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐานเป็นเวลา 1 นาที ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” (End Racism. Build Peace) เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของวันสันติภาพสากล และเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกแห่งความสามัคคีและรัก ณ โรงกิจกรรมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×