บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 587
เมื่อวาน 313
ทั้งหมด 184,876
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 863
เมื่อวาน 580
ทั้งหมด 319,826
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2564 ในระดับชั้น ป.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2564 
 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×