บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 533
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 277,001
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 195
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,182
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชี้แจงนโยบาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการ
ด้านต่างๆ เพื่อรับทราบและปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ได้มีการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครอง
ในแต่ละระดับชั้น เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของทางโรงเรียนอีกด้วย 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×