บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 622
เมื่อวาน 313
ทั้งหมด 184,911
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 910
เมื่อวาน 580
ทั้งหมด 319,873
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในระดับชั้น อ.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ


 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×