บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 79
เมื่อวาน 307
ทั้งหมด 252,022
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 91
เมื่อวาน 407
ทั้งหมด 448,497
วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515
โดยรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งทางโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) นำโดยนายเฉลิมพล จำปาเรือง รองผู้อำนวยการโรงรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ตามธีมที่ยูเอ็นกำหนด "รักษ์โลก ลดพลาสติก" #Best Plastic Pollution เพื่อเป็นการสร้างความตะหนักรู้ มุ่งสู่การใช้พลาสติกแบบยั่งยืน


 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×