บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 484
เมื่อวาน 366
ทั้งหมด 276,952
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 144
เมื่อวาน 439
ทั้งหมด 490,131
โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”
30 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักการศึกษา
ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง เข้าร่วมโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” จัดโดย
บริษัทในเครืออมรินทร์ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วม
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและส่งเสริมทักษะการอ่าน อันเป็นพื้นฐานสำคัญ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดร.ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์
เข้าร่วมรับฟังนโยบาย เพื่อรับทราบและดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป


 
ดร. ชลตวรรณ ขุมเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๗
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×