บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 41
เมื่อวาน 151
ทั้งหมด 219,783
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 45
เมื่อวาน 227
ทั้งหมด 383,608
บทเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนออนไลน์สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4 ม.ค. - 8 ม.ค. 2564


  วันจันทร์ที่ 4  มกราคม  2564

     >วิชาภาษาไทย  https://youtu.be/b7sAPRdsNqw

     >วิชาการงานอาชีพ  https://youtu.be/fGkyxI0Ub8c
                  
            
  วันอังคารที่ 5  มกราคม  2564

     >วิชาคณิตศาสตร์   https://youtu.be/bM81gu9B-VU

     >วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/30116

                                                                                                                
 วันพุธที่ 6 มกราคม  2564

    >วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       ลิงก์ 1 https://youtu.be/fXLl61YOpYg

       ลิงก์ 2  https://youtu.be/9SH33W0QZu0

       ลิงก์ 3   https://youtu.be/uaRchL6U0dI

วันพฤหัสบดีที่  7 มกราคม  2564

      >วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   https://forms.gle/WabFon58e6aP9Smd6

      >วิชาศิลปะ  ลิงก์ 1  https://youtu.be/6BcGKmqb29E

                         ลิงก์ 2  https://youtu.be/rX0ci9J9lK8


วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

     >วิชาภาษาอังกฤษ   https://youtu.be/hwle6Txkano

     >วิชาประวัติศาสตร์ 

        ลิงก์ 1  https://youtu.be/nhrSrNotljw

        ลิงก์ 2  https://youtu.be/rvu0XeJ_xawนายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×