ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร
บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 720
เมื่อวาน 200
ทั้งหมด 194,748
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 1,220
เมื่อวาน 470
ทั้งหมด 341,077
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารและกิจกรรม
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566ระดับชั้น อนุบาล 2 , ป.2 -6 และ ม.2-3 วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการณ ห้องสมุดพระโสภณธรรมภาณี โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายเฉลิมพล จำปาเรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนรู้" ให้กับคณะครู เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความสามารถ 4 ท่าน คือ 1.ดร.ศุภ...
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางสาวพัทธนันท์ ทองบุราณ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ นายจรินทร์ บุตรพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายมงคล สาตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประช...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ "ส้มตำลีลา"
วันที่ 4 มีนาคม 2566 นักเรียน โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้เข้าร่วมแข่งขัน ความสามารถทางวิชาการ "ส้มตำลีลา" ณ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับ ระดับชั้น ป.4-6 และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ส้มตำลีลา ในระดับชั้น ม.1-3
นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าแข่งขัน "การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชายล้วน" ระดับส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าแข่งขัน "การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชายล้วน" ระดับส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย  ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 4 มกราคม 2566
กำกับ ติดตาม แก้ไข ปัญหา ห้องน้ำ ห้องส้วม ครู นักเรียน ท่อระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล อุดตัน ชำรุด เสียหาย

กิจกรรมวันตรุษจีน 2566

ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
17 มกราคม 2566 นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน มี 2 ทีม คือ ทีมชายล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา และประเภททีมหญิงล้วน ได้รับรางวั...
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร จากโต๊ะไม้เป็นสแตนเลสเพื่อสุขลักษณะ ด้านสุขอนามัยในของนักเรียน
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร จากโต๊ะไม้เป็นสแตนเลสเพื่อสุขลักษณะ  ด้านสุขอนามัยในของนักเรียน
คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ให้การต้อนรับ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจากโรงเ...
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 

ยินดีต้อนรับสู่  โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ขี้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดกรุงเทพมหานคร

นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×