ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร
บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 94
เมื่อวาน 159
ทั้งหมด 114,118
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 107
เมื่อวาน 198
ทั้งหมด 197,370
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564
การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้เปิดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในรูปแบบ On site ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดจุดคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดแอลกอฮอล์ล้างมือและทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนทุกคน
การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit ให้กับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้เปิดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในรูปแบบ On site ตามคำสั่งของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครโดยปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 )อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดจุดคัดกรองการตรวจ...
โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ เขตสะพานสูง และโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เขตบึงกุ่ม รวมนักเรียนทั้งสิ้น 1831 คน
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป  นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข  ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา และคณะ นายอิสระ ลลิตวณิชกุล ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการศึกษา  นางดวงจิต พีระพลชัยกุล ผู้อำนวยกา...
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์นักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนสีเขียว(โรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรณ์)
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 โครงการโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีพล...
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 4 ON ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (COVID-19 ) ระลอกที่ 3
         ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พบว่าการระบาดครั้งใหม่นี้มีความรุนแรงและขยายตัวในวงกว้าง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีแดง ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารส...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรณ์
ทางโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญข้าว ยอดหมวก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) คะแนนเต็ม 100
ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) โดย ผอ.ขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ นำผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ...
ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เขตคลองสามวา
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบปะและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา โดยมีนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา คณะบุคลากรเขตคลองสามวา นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรีย...
Page 1 |  2 |  3 | 

ยินดีต้อนรับสู่  โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ขี้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดกรุงเทพมหานคร

นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

QR Code
สมัครเข้าเรียน
เว็บสำเร็จรูป
×