ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร
บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 128
เมื่อวาน 250
ทั้งหมด 166,204
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 182
เมื่อวาน 204
ทั้งหมด 284,318
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารและกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ให้การต้อนรับ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจากโรงเ...
ยินดีต้อนรับ นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

60 ปีมีคุณค่า น้อมวันทามุทิตาจิต "ผอ.ขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ" ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

60 ปีมีคุณค่า น้อมวันทามุทิตาจิต "ครูปภาวี วิทยากุล" "ครูจิตรา พันธสัญญากุล""ครูพรนิภา สมาเอ็ม" ครูผู้สอนโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับมอบหมายให้ เป็นจุดฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์
       24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้รับมอบหมายให้ เป็นจุดฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์  ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นนักเรียน ในเครือข่ายที่ 49 จำนวน 6 โรงเรียน ...
นิทรรศการวิชาการ ตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนที่ 49 ปีงบประมาณ 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ ตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนที่ 49 ปีงบประมาณ 2565 โดย นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ เป็นประธาน มีนายบรรลุ โตแก่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ และนางธชินาพร วงศ์พรเพ็ญภาพ ผู้อำนวยการสถานศึ...
ท่านเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site และ online ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ให้การต้อนรับ ท่านเกรียงยศ สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site และ online ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ภาย...
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในระดับชั้น อ.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2564 ในระดับชั้น ป.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2564 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2564 ในระดับชั้น ป.1 - ม.3 และการศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid-19 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2564 
Page 1 |  2 |  3 |  4 | 

ยินดีต้อนรับสู่  โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ขี้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดกรุงเทพมหานคร

นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๕
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×