บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 111
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,476
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 135
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,217
กิจกรรมการประกวดความสามารถของนักเรียนที่ศึกษาในศูนย์พระพุทธศาสนา
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดความสามารถของนักเรียนที่ศึกษาในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร "การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร" ทั้ง 3 รายการ
1.การเล่านิทานประกอบท่าทางเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
2.การประกวดมารยาทไทย (ระดับประถมศึกษา )
3.สวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โดยโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้เข้ารับมอบรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รางวัล คือ
1. การเล่านิทานประกอบท่าทางเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
👉เด็กหญิงจรรยาวรรธน์ ณ เมธา ป.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
2. การประกวดมารยาทไทย (ระดับประถมศึกษา ) ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
👉1. เด็กชายภูริต สุขีวรรณ ป.6/1
👉2. เด็กหญิงชลธิดา ขำบรรเลง ป.6/9
#วันที่ 20 กันยายน 2566
#ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น 3 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×