บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 689
เมื่อวาน 200
ทั้งหมด 194,717
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 1,160
เมื่อวาน 470
ทั้งหมด 341,017
60 ปีมีคุณค่า น้อมวันทามุทิตาจิต "ครูปภาวี วิทยากุล" "ครูจิตรา พันธสัญญากุล""ครูพรนิภา สมาเอ็ม" ครูผู้สอนโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×