บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 154
เมื่อวาน 186
ทั้งหมด 232,519
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 195
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 407,277
โครงการโรงเรียนสีเขียว
4 ตุลาคม 2566
คณะผู้บริหารและคณะครูโครงการโรงเรียนสีเขียว รับมอบโล่ "รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ" โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการจัดการขยะที่โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป ประจำปี 2565 จากว่าที่ร้อยตรีกฤษดา คงอยู่ วิทยากร ระดับ 9 ตัวแทนทีมงานห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณทีมงานจาก กฟผ. ที่มาช่วยติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องเรียนสีเขียว เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและการจัดการขยะที่โรงเรียน
 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×