บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 606
เมื่อวาน 313
ทั้งหมด 184,895
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 894
เมื่อวาน 580
ทั้งหมด 319,857
นิทรรศการวิชาการ ตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนที่ 49 ปีงบประมาณ 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ ตามแผนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนที่ 49 ปีงบประมาณ 2565 โดย นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ เป็นประธาน มีนายบรรลุ โตแก่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ และนางธชินาพร วงศ์พรเพ็ญภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นแขกผู้มีเกียรติในการเปิดงาน 


 
นายไพฑูรย์ ภูมิช่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๖
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)


เว็บสำเร็จรูป
×